Friday, May 4, 2012

Ühiskonnaõpetuse riigieksam kui kindel valik

Reedel, 4. mail toimus meie kooli aulas ühiskonnaõpetuse riigieksam. Töö kirjutamiseks oli aega 4 tundi ja koosnes kahest osast: arutlusest ja ülesannetest. Meie koolist võttis eksamist osa lausa 49 abiturienti. Suur osavõtjate arv tulenes arvatavasti arvamuse tõttu, et see eksam on lihtne ja kindlasti saab eksam sooritatud. Aga oli ka sooritajaid, kes teatsid, et neil läheb eksami punkte edasises elus vaja.
Aula ukse taga, aga ootasid eksamisooritajaid meie reporterid Kristi ja Martin.


Edu järgmisteks eksamiteks!

No comments:

Post a Comment