Tuesday, May 22, 2012

Koolikiusamine

Eelmisel nädalal viisime 11-16 aastaste õpilaste hulgas läbi küsitluse koolikiusamise kohta. Osalenuid oli ligikaudu sada ning tulemused olid vägagi jahmatavad.
37,5% küsitletutest on kannatanud või kannatavad koolikiusamise all, kellest 52% on poisid ja 48% tüdrukud.
Küsimusele, kas ise teatakse kedagi keda kiusatakse, vastas 64% jah, ning neist 18% lisas, et kiusatavaks on tema sõber ja 56%, et klassikaaslane.
Kiusamise peamisteks põhjusteks oli välimus ja teistest erinemine, kodused/rahalised probleemid, kiusaja soovib tähelepanu või olla teiste silmis lahe, samuti kiusatakse nalja ja igavuse pärast ning vahel alustab kiusatav ise norimist. Kasutatakse peamiselt vaimset rünnakut endast nõrgema/nõrgemate vastu, kuid 3% vastanutest lisas, et kasutatakse ka füüsilist vägivalda.
36% vastanutest tunnistab, et tema või tema sõbrad kiusavad ise kedagi. Küsitluse tulemustest tuleb välja, et 50% kiusatutest kiusavad ka ise, arvud poiste ja tüdrukute vahel jaotuvad vastavalt 30% ja 20%.
Kiusamisel kasutatakse roppusi ja hüüdnimesid ning vägagi jõhkraid väljendeid.
Mõned ütlused (lause on õpilasete kirjutatud, ega pole hiljem muudetud):
- „Sina oled ori nüüd“
- „Sa oled kole ja sa ei sobi meie hulka“
- „Sa oled kole, paks ei ole midagi väärt“
- „Sa rikud meie klassi ära“
- „Sa ei tule sisse, sa ei käi siin klassis“
- „Vaata milline sa oled“
Need on vaid mõned laused, mida kasutatakse, tegelikkuses on neid vägagi palju.
Ettepanekud kiusamise vähendamiseks oli mitmeid, kuid oli ka neid kes ei leidnud sellest väljapääsu. 7% vastanutest arvas, et õpilased peaksid olema tolerantsemad ja leppima sellega, et inimesed on erinevad. 5% pakkus välja, et kiusajad peaksid minema teise kooli või isegi erikooli. Veel arvati, et tuleks suurendada karistusi, tegema loenguid, rääkima õpetajatega ja kiusaja endaga.
Kõik on erinevad ning keegi ei ole perfektne ja sellepärast ei ole vaja ka teisi kiusata.

Ka kuulsuseid on koolis kiusatud: narritud, löödud ning isegi kappi kinni pandud. Näiteks Chris Rock oli omal ajal koolis, kus ta käis, ainuke mustanahaline ning teda sõimati ja peksti.
Ka Miley Cyrus't on koolis kiusatud, sest too oli kuulsuse tütar. Kord pandi ta WC'sse luku taha ning ei lastud sealt välja. Lugesin, et talle oli öeldud, et temast ei saa kunagi lauljat, nagu ta isa on.
Michael Phelps'i narriti tema suurte kõrvade ning pikkade käte pärast.
Jessica Simpson mainib, et tema kodu visati toorete munadega, maja ette asfaldile kirjutati tema kohta roppe sõnu ning temast räägiti halvasti.
Nagu näha, on nemad olnud nii tugevad, ega ole lasknud enda tulevikku sellest häirida. Siit ka sõbralik soovitus neile, keda kiusatakse: ärge tehke kiusajatest välja, ignoreerige neid, olge tugevad ning sammuge kindla sammuga edasi.

No comments:

Post a Comment