Sunday, May 27, 2012

Matemaatika riigieksam - paras pähkel

Esmaspäeval, 21. mail toimus meie kooli aulas matemaatika riigieksam, mis koosnes kahest kirjalikust osast. 1. osa kestus oli 120 minutit (2 tundi) ning 2. osa kestis 150 minutit (2,5 tundi). Kahe eksami vahel oli ka paus, mis kestis 45 minutit. Eksami 1. osa põhines gümnaasiumis omandatud põhioskuste ja -teadmiste kontrollil. 2. osas kontrolliti õpitud teadmiste seostamise oskust ja valmisolekut õpingute jätkamiseks ülikoolis.
Aula ukse taga ootas eksaminante meie reporter Kristi.

 

No comments:

Post a Comment