Tuesday, May 8, 2012

Inglise keele riigieksam

Teisipäeval, 8. mail toimus kooli aulas inglise keele riigieksami kirjalik osa. Abituriendid kogunesid aulasse kella kümneks. Aega oli osalejatel umbes neli tundi. Eksami kirjalik osa koosnes neljast osast: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja keele ülesanded.
Aula ukse taga ootas abituriente meie reporter Daniel.


Edu inglise keele suulises osas!

No comments:

Post a Comment