Saturday, May 5, 2012

Projektide rohke päev

3. mail toimus projektipäev, kus kõik klassid tegelesid millegagi väljaspool koolipinke.

5. klassid käisid Adamson-Ericu muuseumis, kus külastati Dora Gordine näitus. Hiljem oli igaühel võimalus ka ise savist skulptuuri teha.

6. klassid testisid tänavatel inimeste teadmisi geomeetriliste kujundite suhtes. Kolmestes gruppides küsitleti kokku 635 inimest. Kujundid, mida inimestele näidati, olid ruut, romb, ristkülik, koonus ning trapets. Ruut osutus kõige rohkem äratuntavaks kujundiks, seevastu trapetsit ei teadnud pooled küsitletutest.

7. klassid kaitsesid projektipäeval uurimustöid. Uurimustööd olid tehtud vee teemal ning õpetajate sõnul saadi sellega väga hästi hakkama.

8. klassid orienteerusid Glenhi pargis, kus otsiti vanasõnu, mis olid erinevatesse kohtadesse ära peidetud. Võistkonna liikumiskiiruse ning läbitud teepikkuse teadasaamiseks kasutasid õpilased nutitelefonides Endomondo programmi.

9. klassid käisid vanalinnas ning tutvusid sealsete hoonetega. Iga õpilane tutvustas teistele ühte vanalinnas asuvat ehitist. Õpilastelt kuuldu ning hoonetel olevatelt tahvlitelt saadud informatsiooni järgi täitis iga õpilane ära töölehe.

10. klassid orienteerusid Harku metsas neile antud kaardi järgi. Üles pidi leidma erinevaid punkte, kus lahendati mitmesuguseid ülesandeid.

11. klassid käisid samuti vanalinnas. Vastavalt gruppidesse jagatult, pidid grupid tutvustama erinevaid hooneid kas vene keeles, saksa keeles, soome keele või inglise keeles. Kõike seda filmisid õpilased kas videokaamerate või telefonidega.

1.-4. klasside projektipäevast räägivad õpetajad all olevas videos:


No comments:

Post a Comment