Wednesday, May 23, 2012

Liina Lausing: Kooli valiku tegin ülihästi, mulle siin meeldib

Kõik uued kümnendikud tulid aasta alguses Lilleküla Gümnaasiumisse ootuste ja lootustega. Nüüd, kui nad siia ennast juba sisse on seadnud ja arvatavasti ka kohanenud, mõtlesime, et küsime nendelt, kas kõik oli ikka ootustepärane ja kas nad on üldse kooli valikuga rahul?

Küsimustele vastasid: Liina Lausing- loodusteaduste ja rekreatsioonikorralduse õppesuund, Neyl Kaskmaa- reaal-majanduse õppesuund, Ronald Badendick- humanitaar-meedia õppesuund, Aleksander Oksmann- loodusteaduste ja rekreatsioonikorralduse õppesuund.


Olete käinud Lillekülas aasta aega, kas olete kooli valikuga rahul?
Kooli valiku tegin ülihästi, mulle siin meeldib. - Liina
Olen kooli valikuga väga rahul. -Neyl
Väga rahul. -Ronald
Olen rahul valikuga. -Aleksander

Kes on aastaga saanud teie lemmikõpetajaks?
Päris lemmikõpetajat pole, paljud on normaalsed ja õpetavad hästi. -Liina
Kaire Mäe. –Neyl
mm...Edward Kess. - Ronald
Gert Zavatski. –Aleksander

Mis on Lilleküla kõige suurem erinevus võrreldes eelmise kooliga, kus käisid?
Kõige suurem erinevus on vist see, et Lilleküla kool on palju suurem kui mu eelmine kool, inimesi on rohkem ja võimalusi on rohkem. –Liina
See kool on palju suurem nii õpilaste arvu poolest kui ka koolimaja poolest. –Neyl
Õpetajad on paremad, keskkond ka üldiselt. –Ronald
Siin koolis on sõbralikumad õpetajad. –Aleksander

Kuidas olete rahul kooli üritustega?
Kooliüritusi võiks natuke rohkem olla, aga olen rahul küll nendega, mis on olnud. Näiteks: näidendeid on piisavalt vähe ja keeltepäevad on korraldatud hästi ja tehtud huvitavaks. Teiste ürituste üle ka ei nuriseks väga. Ja mõned õppereisid juurde, ei teeks ka halba. –Liina
Olen rahul, aga võiks ikka rohkem olla. –Neyl
Rahul. –Ronald
Igati rahul, väga hästi tehtud ja väga julgelt ka veel. –Aleksander

Kuidas olete rahul kooli poolt pakutavate õppesuundadega? Kas suund, mille valisite oli ootustepärane?
Kui ma valisin rekreatsiooni ja loodusteaduste õppesuuna, ootasin ma, et siin on rohkem vabaajakorraldust, ja et see aine on sellele õppesuunale kohustuslik, mitte lihtsalt valikainena ja nii harva. Aga enam ei vinguks selle üle eriti.Ülejäänud asjadega selle õppesuuna juures olen ma koguaeg täiesti rahul olnud ja olen edaspidi ka arvatavasti. –Liina
Suunaga olen rahul, kuid on raskem kui arvasin. –Neyl
Igati rahul. –Ronald
Olen rahul loodusklassiga, seal on kõik ained, mis ma tahtsin juba enne seda suunda teadmata. Igati rahul selle suuna ja selle suuna ainetega. -Aleksander

Kuidas aastalõpu pingele vastu peate? Kas koormus on liiga suur?
Võib-olla on asi lihtsalt minus, aga kooliaasta lõpp tundub palju kergem kui aasta keskpaik. Arvestustöid on küll aasta lõppu väga palju pandud ja koormus on suurem, aga saab hakkama. -Liina
Ei ole midagi hullu, viimasel nädalal on töid natuke palju. -Neyl
No raske ikka, eriti reaalained, koormus võiks väiksem olla. - Ronald

No comments:

Post a Comment