Tuesday, February 14, 2012

Kes on sinu südamesõber?

Meie sõbrapäev jätkus ka 14. veebruaril ning siis oli tegevusi palju rohkem. Nimelt, eelmisel päeval tellitud serenaadid, musid, kallid, šokolaadid ja posti pandud kaardid jõudsid nüüd sõpradeni. Tublid õpilasomavalitsuse liikmed tegelesid terve koolipäeva kaartide jagamise, põsemuside andmise ning serenaadide esitamistega. Terve kool oli kaunistatud südametega ning hommikul kooli tulles sai igaüks ka endale südame, kuhu oli kirjutatud number. Terve päeva sai otsida sama numbriga inimest, kes oli siis sinu südamesõber. Raskeks osutus aga paarilise leidmine ning suurem osa jäid üksikuteks. Südamesõbrad ning kõik ülejäänud soovijad said tulla tegema ka pilti, mida võib leida SIIT.

Üksteist leidnud südamesõbrad

Meil õnnestus saada ka videole üks serenaadi esitlus. Serenaadi lauldi meie klassivennale Nils Alexandrile ning lauluks osutus Justin Bieber „Baby“.


No comments:

Post a Comment