Tuesday, February 21, 2012

Ekslusiiv: Tõnis Lukas

Foto: Wikipedia
11.B klassi poisid Daniel Leevik ja Mihkel Murd käisid täna, 21. veebruaril Tiigrihüppe sihtasutuse 15. sünnipäeva konverentsil. Konverentsil viibis mitmeid tähtsaid isikuid, sealhulgas meie president Toomas Hendrik Ilves, haridusminister Jaak Aaviksoo ning ka endine haridusminister ja praegune riigikogu liige Tõnis Lukas, kes oli piisavalt lahke andmaks meile intervjuud pärast konverentsi esimest poolt.

Härra Tõnis Lukaselt küsiti esimese asjana, kuidas talle senini on meeldinud konverents. Endine minister vastas koheselt, et see on pidulik konverents, kus tehakse kokkuvõtteid ning mis tunduvad päris asjalikud. Tõnis Lukasele tundus huvitav veel see, kui kaugele on jõutud tehnoloogia arenguga koolides ning pidas seda huvitavaks aineks kõigile, kes on kohale tulnud.

Teisena ei saanud küsimata jätta seda, mida peaks muutma koolides infotehnoloogia vallas. Sealt saime vastuseks, et kindlasti õpetajate ettevalmistust tehnoloogia kasutamisel. Infotehnoloogia peab Lukase sõnul olema meie õppeprotsessis kasulik, sest selle väärkasutamisel võib see meile kahju tuua või paremal juhul pole meile sellest lihtsalt kasu. Kui õigesti kasutada, siis muudab see õpilase õpikeskonna paremaks ning teadmised jäävad paremini külge. Lukas hoiatab veel meid, et me iga väiksema asja pärast ei läheks vaimustusse, sest osa neist tekitavad ka mängusõltuvust ning see võib meile hoopis häda kaasa tuua, kuid kokkuvõtteks on tehnoloogial väga palju potensiaali ning mitmeid võimalusi.

Viimasena mainitud, kuid mitte tähtsusetu küsimusena sai küsitud tema enda arvamust tehnoloogia arengust koolides tänapäeval. Lukase sõnul võimaldab teadlaste tasemel tehnoloogia väga palju, kuid koolis seda viimast taset rakendada ei ole võimalik. Lisaks peaks koolis tehnoloogia vallas olema head ja sõbralikud suhted ning kõik vahendid peaksid juba mujal läbiproovitud olema. Kuigi tehnoloogia areneb "hirmsa" kiirusega, siis noored on kindlasti tehnoloogia arenguga rohkem kursis kui õpetajad ja vanemad.

No comments:

Post a Comment