Wednesday, February 22, 2012

Õpilasesinduse ja direktsiooni ümarlaud

Õpilaste rahuloluküsitlusest selgus, et õpilased peavad kooli tugevuseks järgmiseid asju:
·        Hea haridustase
·        Head sportimisvõimalused (erinevad spordiruumid ja pesemisvõimalus)
·        Head ja toredad õpetajad
·        Nooremate õpetajate õpetamismeetodid (mis teevad õpitava huvitavaks) ning nende käitumine ja suhtlemine õpilastega.
·        Sõbralik õhkkond
·        Kooli hea välimus
·        IKT-vahendite kasutamine õppetöös (SMART’id ja sülearvutid)
·        Meediaõpe ja multimeediavahendid
·        Kooli medõde, kes räägib eesti keeles ning on osavõtlik ja sõbralik
·        Infoteler
·        Koolis palju üritusi
·        Puhvet
·        Võimalus parkida koolihoovis
·        Väliklass (Aga seda võiks tihemini kasutada!)

Õpilaste poolt välja toodud probleemid ning küsimused ja juhtkonna vastused:
·        Suusatunnid- kallis ja koormav ning ajakulukas neile, kes tegelevad aktiivselt teiste treeningutega.

Õpilasesinduse poolt pakutud lahendus: Võiks mööndusi teha neile, kellel on ette näidata treeneri tõend, et tegelevad aktiivselt mõne spordialaga.
Juhtkonna kommentaar: Suusatamine on õppekava üks osa. Õppekava on meile riiklikul tasandil ette kirjutatud ja see on meile täitmiseks. Õpetamise aluseks on riiklik õppekava, kus on ainete ja klasside kaupa kirjas, mis peab õpilasele selgeks saama- ka suusatamise erinevad tehnikad on seal sees. Teise treeninguga saab suusatamisest vabastada vaid siis, kui tegeletakse spordiga väga kõrgel tasemel (nt. olümpiaks valmistumine.)

·        Söögivahetund varasemaks  (8.c)

Juhtkonna kommentaar: Pakkuda on 9.40

·        Toidu kvaliteet on halvenenud- kartulid kõvad, supi sees on konte, toidu seest leitud karvu, makaronid on liiga pehmeks keedetud, toit mage ja üksluine (liiga palju kalatoite), kandikud mustad.

Juhtkonna kommentaar: Neid probleeme on ette tulnud siiski väga vähe. Toitlustajatele on ette kirjutatud väga karmid nõuded, millest menüüde koostamisel lähtutakse. Maitsed on erinevad. Kala toiteväärtus on noorele inimesele väga suur ning sealt saab selliseid aineid, mida mujalt toiduainetest ei saa. Juhtkond suhtleb toitlustajaga nendel teemadel..

·        Sööklas kord käest- trügimine, söövad need, kes ei ole maksnud ja osad võtavad liiga suured portsjonid.

Õpilasesinduse pakutud lahendus: Suurendada kontrolli nende üle, kes söövad ja kes mitte ning sööklas võiks kogu aeg olla mõni õpetaja, kes aitab korda luua või kasutada kiipkoodisüsteemi.

Juhtkonna kommentaar: Kui märkad rikkumist, reageeri ja tegutse- tee kaasõpilasele märkus kui ta trügib, käib söömas siis kui pole maksnud või võtab liiga suure portsu! Võtke appi klassijuhataja ning lahendage probleemid klassi tasandil. Kui probleemid jätkuvad, tuleb gümnaasiumi klassijuhatajatel sööklas kontrollimas käia. Hetkel peab sööklas korda pidama õpetaja Virge Virunurm. Kiipkaardisüsteem on väga kallis ning see on võimalik vaid linna rahade eest, aga hetkel sellist võimalust ei ole. Toiduraha maksmise kohta võib klassijuhataja meeldetuletuse lapsevanemate listi saata!

·        Nädalavahetuseks jäetakse liiga palju õppida.

Juhtkonna kommentaar: Kui nädalavahetuseks õppida ei anta, siis langeb kogu koormus nädala sisse. Õppekava tuleb täita ning õppimata ei saa midagi jääda. Arvestustööde arvu veerandis/kursusel vähendati.

·        Arvutiklassi arvutid peaksid olema kiiremad ja korralikumad.

Juhtkonna kommentaar: Tallinna koolide seas oleme kõige paremini arvutitega varustatud kool ja võrreldes teiste riikidega oleme suisa pea jagu üle!

·        Spordisaalide põrandaid tuleks tihemini pesta.

Juhtkonna kommentaar: Koristaja, kes neid ruume koristab, on väga korralik ning peseb igal õhtul põrandad puhtaks. Kuna aeroobikasaali ei kasutata nii tihti, siis ei ole vajadust seda ka tihemini pesta. Tuleb lihtsalt õpilastel ka hoolikam olla, et õigeid jalatseid kantakse.

·        Rohkem õppereise.

Juhtkonna kommentaar: Rahalisi ressursse ei ole nii palju. Õppereis peaks olema lastele tasuta või väga vähese raha eest ning seotud õppekavaga. Õppereise tehakse nii palju, kui palju projektie kaudu rahasid saadakse.

·        WC-des ei ole alati seepi ja paberit ja sööklas seepi.

Juhtkonna kommentaar: Kui märkad, et seepi või paberit ei ole, teata juhtkonnale.

·        Kooli esine ja trepp on libedad.

Juhtkonna kommentaar: Paratamatult talvel ongi libe, kuid üldiselt meil ikka pannakse killustikku. Libedus tekib siis kui pinnal liugu lasta, seega kui märkate, et keegi laseb koolitrepil liugu, paluge tal lõpetada ja selgitage, miks see halb on.

·        Vahetundides rohkem tegevusi.

Õpilasesinduse ja juhtkonna kommentaar: Hinda oma aega, kasuta seda targalt, loe näiteks kohustuslikku kirjandust või õpi järgmisteks tundideks. Kevadel peaks valmima ka mängude koridor 0-korrusel, kus on võimalik näiteks lauamänge mängida. Lauamänge on ka erinevates klassides ning õpilasesinduse ruumis, kus saab neid mängida-küsi võtit huvijuhilt.

·        Põhikoolile rohkem pidusid ja õhtusi üritusi ning klassidevahelisi võistlusi.

Õpilasesinudse kommentaar: Ootame initsiatiivi ja tegutsemisvalmidust ning konkreetsemaid soove ja ettepanekuid!

·        Jaotada tunde päevade vahel võrdsemalt (9.b).

Juhtkonna kommentaar: Õppealajuhataja on kursis probleemiga. Kahjuks ei õnnestu paremat tunniplaani teha, sest 9.klasside keelte valik on keeruline- üle kolme klassi.

·        Vahetusjalatsite kontroll teha jälle, sest kõik ei vaheta jalatseid.

Juhtkonna kommentaar: Teeme kontrolli!

·        Tuleks keskenduda ka nõrgematele õpilastele (9.a).

Juhtkonna kommentaar: Palun probleemi kohta täpsustusi!

·        Puudumiste kontroll on liiga range. Rohkem võiks lubada ema tõendiga puududa (10.c, 11.a,
11.b). Miks on 11.b klassil erinevad puudumisreeglid?

Juhtkonna kommentaar:  Haridusameti seisukoht on, et puudada võib ainult arstitõendiga. Arst kirjutab tõendi siis kui teda on eelnevalt teavitatud, et laps on haige, mitte pärast tagantjärele. Puudumine ja õpitulemused on otseselt seotud- mida vähem puudute, seda paremad on õpitulemused!

·        Õpilastele ka WIFI kasutamise võimalus, sest arvutiklassi ei mahu nii palju.

Juhtkonna kommentaar: Internetti vajatakse eelkõige õppetööks. Elion on meie koolile andnud piiratud arv IP aadresse ja kui kõik õpilased saaksid ka wifisse, siis saab see arv väga kiiresti täis ja õpetajad ega arvutiklassi arvutid ei pääse enam internetti kui hinnad langevad, on tulevikus võimalik soetada üks ruuter, mis võimaldaks kõigil wifisse. Mõne aasta pärast ehk õnnestub.

·        Jalgpalliväljaku muru vahetus.

Juhtkonna kommentaar: Kuna see nõuab väga suuri rahalisi ressursse, siis hetkel ei ole võimalik. Loodame, et mingil ajal kui Spordi- ja Noorsooametil on rohkem rahasid, on see võimalik.
            
·        Vähem vabu tunde (10.b).

Juhtkonna kommentaar: Selle probleemi põhjustab olukord, kui on palju valikaineid. On valida kas vähe valikaineid ja vähem vabu tunde või palju valikaineid ja vähe vabu tunde.

·        Valikainete nimekirja lisada ainult need, mida tohib valida. Õpetajad ei tohiks survestada õpilaste valikuid. Rohkem valikaineid gümnaasiumis. Enam seda probleemi ei ole, sest sellest aastast toimus valik interneti teel ja valikut ei saanud kõigutada.

·        Tüdrukute kehalise garderoobi WC-s ei ole prill-lauda ja 1.korruse ning kehalise garderoobige WC-d haisevad.

Õpilasesinduse kommentaar: Hakkame tegema teavitustööd, et WC-d püsiks puhtana.

Juhtkonna kommentaar: Hoidke WC-d puhtana! Prill-laud pannakse.

·        Garderoobe tuleks õhutada.

Juhtkonna kommentaar: Räägitakse sel teemal! Püütakse lahendada.

·        Probleemid õpetajatega

Kui on probleem, siis tuleb sellest kohe ja konkreetselt rääkida.

·        Kursusehinnete parandamine alles suvel.

Juhtkonna kommentaar: Parandamine on nii massiliseks läinud, et õpetajad ei jõua enam tegeleda mitmete kursuste asjadega korraga. Eelnev olukord oli meie headus, aga õpilaste suhtumine on selle tõttu veel halvemaks läinud ja paratamatult- õpilased on seda laisemad, mida laisemad neil lastakse olla. Kui oled hädas (haigused, kooli esindamine spordivõistlustel), tuleb palu pikendust õppealajuhatajalt.
    
    ·        Osad klassid on külmad.
Juhtkonna kommentaar: Jälgige, et aknad ei oleks lahti ja radiaatorid ei ole maha keeratud.

No comments:

Post a Comment