Wednesday, February 29, 2012

a ja b kuubis otsivad lahendust

Gümnaasiumi klassid loosisid endale 4. novembril ühe algebralise valemi, mille kohta nad pidid tegema õppevideo põhikoolile. Õppematerjal anti üle matemaatika loodusteaduste nädalal, mis toimus novembrikuu viimasel nädalal. 11.B klassi õpilased loosisid enda algebraliseks valemiks (a+b)³ ehk summa kuubi valemi. Loodetavasti teeb antud õppevideo põhikooli õpilastele valemite õppimise lihtsamaks ja huvitavamaks.    


No comments:

Post a Comment