Sunday, November 6, 2011

Algebra konkurss

Gümnaasiumi klassid loosisid endale 4. novembril ühe algebralise valemi, mille kohta nad peavad tegema õppevideo põhikoolile. Õppematerjal antakse üle matemaatika loodusteaduste nädalal, mis toimub novembrikuu viimasel nädalal. Õpetaja Vilve Lepik soovis gümnaasiumi klassidele loovust ja mõttelendu.

 Klassid loosimas algebralist valemit. 

                                                     

 11B klassi algebraline valem.Pildid: Mariann L.
Artikkel: Kaarel R.

No comments:

Post a Comment