Monday, January 23, 2012

Tunnistused

20. jaanuaril toimusid alg- ja põhikooliklasside aktused, kus saadi kätte tunnistused. Gümnaasiumiklassid saavad tunnistused 27. jaanuaril.


Esimese ja teise klassi aktus.


Esimese ja teise klassi aktus.

Edukat uut veerandit!

No comments:

Post a Comment