Monday, January 23, 2012

Õpilased püüavad koolielu muuta

Jaanuari kolmandal nädalal viidi koolis õpilaste seas läbi suur rahuloluküsitlus, millega uuriti õpilaste arvamust koolis toimuva kohta.

Õpilasomavalitsus võttis kätte ja jagas kõikides klassides laiali A4 lehed kolme pealtnäha lihtsa küsimusega: mis koolis toimuvaga ollakse rahul, mis on saanud probleemiks ning kas on mingeid küsimusi ja ettepanekuid. Küsitlus on isikulisetasemel anonüümne, kuid oli teada klass ja nende probleemid.
Kõigil õpilasetel puudus oma arvamus, kuid leidus ikkagi palju õpilasi, kes leidis koolielust väga palu head ja huvitavat. Praegu on teada, et õpilastele meeldib väga ürituste rohkus ja interneti ning arvutite kasutamise võimalus.
Kuid leidus palju ka paljut, mille osas tekkis õpilastel küsimusi ja kritiseerimist. Leidus õpetajate kritiseerimist, söögivahetunniga seonduvaid probleeme, kuid ka väga mahuka õppimisega tekkis probleeme.
Nüüd annabki õpilasomavalitsus lehed vastustega direktsiooni kätte. Nad lepivad aja kokku, istuvad laua taha, panevad pead kokku ning hakkavad probleemidele mõlemale osapoolele sobivaid lahendusi leidma. Täpsem info veebruari alguses.

No comments:

Post a Comment